Občianske združenie na pomoc zdravotne postihnutým deťom a mládeži v Skalici a okolí Sídlo: L. Svobodu 19 909 01 Skalica 

IČO: 37987135 

č. účtu: 0930009001 / 5600 (Prima banka) 

Ďakujeme za 2% z daní alebo za finančný príspevok 

Mgr. Gabriela Skotáková - predseda OZ