Súkromná špeciálna materská škola Skalica

Školský rok začína 02.09.2021

Nová e-mailová adresa: dicskalica@gmail.com

                            Tel. č. SŠMŠ: 0944 012 272

                                                       Prevádzka SŠMŠ: 06:30 - 16:00

   Upozornenie: Deti, ktoré dosiahnu ku dňu 31.08.2021 vek 5 rokov sú zákonní zástupci povinní zapísať do materskej školy a od 01.09.2021povinné predprimárne sa vzdelávať. Bližšie informácie nájdete v podstránke "O nás"