Školský rok 2019/2020

1. trieda - slniečka (s celodennou výchovou a vzdelávaním)

počet detí: 10

triedna učiteľka: Mgr. Barbora Ralbovská

učiteľka: Mgr. Anna Počiatková

2. trieda - žabky (s celodennou výchovou a vzdelávaním):

počet detí: 10

triedna učiteľka: Nikoleta Krajčírová  

učiteľka - riaditeľka: Mgr. Gabriela Skotáková

3. trieda - včielky (s poldennou výchovou a vzdelávaním): 

počet detí: 8

triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Vrbová

asistent učiteľa : Mgr. Lenka Rybáriková