Školský rok 2020/2021

1. trieda - slniečka (s celodennou výchovou a vzdelávaním)

počet detí: 10

triedna učiteľka - riaditeľka: Mgr. Gabriela Skotáková

učiteľka: Mgr. Anna Počiatková

asistent učiteľa: Bc. Jana Valovičová

2. trieda - žabky (s celodennou výchovou a vzdelávaním):

počet detí: 10

triedna učiteľka: Zuzana Plešová  

               učiteľka: Mgr. Lenka Prívracká

3. trieda - včielky (s poldennou výchovou a vzdelávaním): 

počet detí: 9

triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Vrbová