Súkromná špeciálna materská Skalica


e-mailová adresa: dicskalica@gmail.com
Tel. č. SŠMŠ: 0944 012 272

Prevádzka SŠMŠ: 06:30 - 16:00

   Upozornenie: Deti, ktoré dosiahnu ku dňu 31.08. vek 5 rokov sú zákonní zástupci povinní zapísať do materskej školy a od 01.09.povinné predprimárne sa vzdelávať. Bližšie informácie nájdete v podstránke "O nás"


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky