Súkromná špeciálna materská škola Skalica

     Nová e-mailová adresa: dicskalica@gmail.com

                            Tel. č. SŠMŠ: 0944 012 272

                                                       Prevádzka SŠMŠ: 06:30 - 16:00

   Upozornenie: Deti, ktoré dosiahnu ku dňu 31.08.2021 vek 5 rokov sú zákonní zástupci povinní zapísať do materskej školy a od 01.09.2021povinné predprimárne sa vzdelávať. Bližšie informácie nájdete v podstránke "O nás".

Príspevok na stravu sa bude vyplácať do 31.08.2021.